Zaštita osobnih podataka

     

    a) Zaštita privatnosti i podataka

    Davatelj usluge posebno posvećuje pažnju zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podataka Korisnika usluge. Sve posredovane informacije su zaštićene od pristupa treće strane, što osigurava bezbrižno i nesmetano poslovanje između Korisnika i Davatelja usluga.

    • Pod zaštitom osobnih podataka naročito se podrazumijeva:

    • Osobni podaci Korisnika usluge nikada se neće na bilo koji način zloupotrijebiti;

    • Osobni podaci i kontakti Korisnika usluge nikada se neće dati bilo kojoj trećoj strani, osim uz izričit pristanak Korisnika;

    • Korisniku usluge omogućit će se brza i laka odjava s bilo koje mailing liste Davatelja usluga,

    • Na e-mailove na koje Korisnik nije registriran, se neće se odgovarati, Korisnik mora koristiti e-mail pod kojim je registriran.

    • Sve online aktivnosti su u skladu s europskim zakonodavstvom i zakonodavstvom Republike Hrvatske.

    • Korištenje informacija koje Davatelj usluge dobiva od Korisnika kada posjećuju i koriste njegovu internet stranicu, podliježe politici privatnosti.

    b) Prikupljanje i obrada osobnih podataka

    Pod osobnim podatkom podrazumijeva se svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Pod osobnim podacima naročito se podrazumijevaju: ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja isl. Osobni podaci prikupljaju se samo kada Korisnik dade suglasnost ili omogući njihovo prikupljanje.

    c) Korištenje osobnih podataka

    Davatelj usluge koristi isključivo za ispunjavanje narudžbi Korisnika odnosno u tehničke svrhe prilikom administriranja Internet stranicom, te za komunikaciju s Korisnikom. Osobni podaci neće se ustupati trećim osobama osim uz suglasnost Korisnika usluge.

    d) Sloboda izbora

    Korisnik usluge samostalno odlučuje koje će podatke ustupati Davatelju usluge. U slučaju uskrate nekih od traženih podataka, mogućnost je da Korisnik usluge neće biti u mogućnosti pristupiti nekim mjestima ili značajkama internet stranice.

    e) Automatsko bilježenje informacija (ne-osobne informacije)

    Prilikom svakog pristupa Internet stranici Davatelja usluge automatski se bilježe određeni podaci koji su općeniti i ne smatraju se osobnim podacima (preglednik korisnika, broj posjeta, prosječno vrijeme posjeta na stranicama, posjećene stranice). Tako dobiveni podaci od značaja su za Davatelja usluge budući da se koriste se za mjerenje atraktivnosti internet stranice i poboljšanje sadržaja i upotrebljivosti. Takvi podaci ne razmatraju se posebno i ne otkrivaju trećim osobama.

    f) Kolačići

    Kolačići su neprimjetni dokumenti koji se privremeno čuvaju na tvrdom disku i omogućuju da Internet stranica Davatelja usluge prepoznaje računala pojedinih Korisnika usluge prilikom sljedećih posjeta stranici. Davatelj usluge koristi kolačiće samo kako bi prikupio informacije koje se odnose na korištenje internet stranice.

    g) Sigurnost

    Davatelj usluge ulaže sve svoje napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka. Podaci Korisnika konstantno su zaštićeni od gubitka, uništavanja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.

    h) Maloljetne osobe

    Maloljetnici ne bi smjeli davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Davatelj usluge nikad neće svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba, ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez njihove dozvole.

    i) Pravo na informacije

    Za sva pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka odnosno privatnosti Korisnici usluga mogu kontaktirati Davatelja putem elektronske pošte na koji će Davatelj usluga odgovoriti. Korisnik usluge obvezan je brinuti se sam o sigurnosti svojeg korisničkog imena i lozinke. Korisnik usluge obvezan je sam brinuti o točnosti i ažuriranju svojih osobnih podataka, te Davatelj usluge ne odgovara u slučaju da osobni podaci nisu točni i/ili ažurirani.

    Želite nas nešto pitati? Napišite nam.

    Polja označena zvjezdicom * se moraju ispuniti.


    Menu