Preskočite na glavni sadržaj

Uvjeti poslovanja MyNotino kluba

1. Preambula

 1. Ovim Uvjetima poslovanja uređuje se odnos između tvrtke Notino s.r.o., sa sjedištem u Brnu, Londýnské náměstí 881/6, poštanski broj 639 00, OIB: 27609057, registrirane na Regionalnom sudu u Brnu, oznaka spisa C 101025, kao pružateljem usluge MyNotino klub, i članovima MyNotino kluba.

 2. MyNotino klub je usluga koja članovima MyNotino kluba omogućuje veći užitak kupnje u internet trgovini Notino i druge niže navedene pogodnosti.

 3. Internet trgovina Notino se prilagođava članovima MyNotino kluba kako bi im kupnju učinila što ugodnijom, jednostavnijom i bržom. Članovi MyNotino kluba mogu, na primjer, biti upozoreni na proizvode koji bi ih mogli zanimati sukladno njihovim preferencijama, a prilikom kupnje ne moraju ponovno ispunjavati podatke za dostavu ili podatke o kartici za plaćanje. Osim toga, članovi MyNotino kluba su informirani o posebnim ponudama, popustima i događanjima. Članovi MyNotino kluba mogu napraviti popis omiljenih proizvoda, tzv. „wishlist”, a na raspolaganju im je i pregledna povijest njihovih kupnji.

 4. Za pružanje ove usluge neophodna je obrada osobnih podataka članova MyNotino kluba. Pružatelj usluge obrađuje osobne podatke u skladu s Načelima obrade osobnih podataka i u skladu s ovim Uvjetima poslovanja.

2. Sklapanje ugovora o članstvu u MyNotino klubu

 1. Klikom na polje „registrirati“ kupac internet trgovine Notino izražava suglasnost s ovim Uvjetima poslovanja, sklapa ugovor o članstvu u MyNotino klubu i postaje njegov član.

 2. Članom MyNotino kluba može postati samo osoba starija od 18 godina. Sklapanjem ugovora u članstvu, član MyNotino kluba izjavljuje da je stariji od 18 godina.

 3. Ugovor o članstvu u MyNotino klubu je samostalni ugovor, reguliran ovdje navedenim pravilima, i nije povezan s postojanjem drugih (prije svega onih o kupovini) ugovora sklopljenih između pružatelja usluge i člana kluba.

3. Predmet Ugovora

1. Pružatelj usluge je obavezan:

a) Slati članovima MyNotino kluba informacije o posebnim popustima i ograničenim ponudama internet trgovine, kao i fizičkih trgovina Notino, te informacije o posebnim ponudama drugih trgovina.

b) Slati članovima MyNotino kluba informacije o novim proizvodima u ponudi internet trgovine i fizičkih trgovina Notino.

c) Pripremati posebne akcijske ponude za članove MyNotino kluba, koje neće biti dostupne osobama koje nisu članovi kluba.

d) Upozoravati članove MyNotino kluba na nedovršene narudžbe.

e) Osigurati članovima MyNotino kluba mogućnost besplatne dostave pri kupnji odabranih proizvoda ili proizvoda po određenoj cijeni.

f) Prilagoditi ponudu internet trgovine i prikazivanje reklama preferencijama člana MyNotino kluba.

g) Spremiti i zaštititi dostavne podatke i podatke za naplatu članova MyNotino kluba, kako ih ne bi morao ponovno upisivati tijekom naručivanja.

h) Omogućiti članovima MyNotino kluba samostalno upravljanje i izravan pristup osobnim podacima.

2. U cilju ispunjavanja gore navedenih obaveza, pružatelj usluge je obavezan i ovlašten:

a) Obrađivati sve osobne podatke članova MyNotino kluba koje kupac pruži pružatelju usluge u okviru sklapanja ugovora o članstvu ili kupoprodajnog ugovora u internet trgovini Notino. Radi se o sljedećim podacima: ime i prezime, datum rođenja, podaci za dostavu i plaćanje, broj telefona, način oslovljavanja, informacije o kupnjama, o plaćenim iznosima, ponašanju korisnika na stranicama internet trgovine notino.hr ili mobilne aplikacije, a uključuje i automatski generirane informacije. U ovu kategoriju spadaju informacije o klikovima i pregledavanim proizvodima te informacije o uređaju, operativnom sustavu i internetskoj vezi člana MyNotino kluba.

b) Pružatelj usluge je ovlašten evaluirati (profilirati) sve gore navedene podatke ili dopustiti evaluaciju trećoj strani. Osim povezanih osoba pružatelja usluge, navedene podatke mogu obrađivati i njegovi drugi obrađivači podataka.

c) Kontaktirati članove MyNotino kluba s ciljem skupljanja statističkih podataka i ispunjavanja upitnika.

d) Koristiti za kontakt s članovima MyNotino kluba njihovu adresu za dostavu i plaćanje, e-mail adresu, telefonski broj ili drugi način komunikacije na daljinu.

3. Pružatelj usluge je ovlašten dalje određivati i mijenjati opseg gore navedenih obaveza.

4. Član MyNotino kluba je obavezan pružiti podatke neophodne za pružanje usluge i održavati ih aktualnima.

4. Cijena usluga

 1. Članstvo u MyNotino klubu i s njim povezane usluge su besplatni.

5. Prava vezana uz neispravno izvršenje i odustajanje od ugovora

 1. Na ovaj odnos primijenit će se odgovarajuće odredbe općih Uvjeta poslovanja o pravima veznim uz neispravno izvršenje ugovora i o odustajanju od ugovora od strane potrošača.

 2. Tijekom njihova tumačenja i primjene, važno je uzeti u obzir razlike u ispunjenju kupoprodajnog ugovora i ugovora o članstvu u MyNotino klubu. 

6. Trajanje ugovora

 1. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

 2. Svaka strana je ovlaštena otkazati ugovor bez navođenja razloga. Otkazni rok je 30 dana od dostave otkaza drugoj strani.

 3. Osobni podaci člana MyNotino kluba, obrađivani isključivo radi ispunjenja ugovora o MyNotino klubu, bit će izbrisani najkasnije 30 dana od završetka ugovora.

7. Završne odredbe

 1. Moguće pritužbe možete podnijeti online putem ODR platforme za rješavanje potrošačkih sporova. Pritužbe se mogu riješiti online sporazumno ili izvansudski.

 2. Odstupanje od ovih Uvjeta poslovanja moguće je samo uz pismenu suglasnost obiju strana. Dodatni ili različiti uvjeti poslovnog partnera ne primjenjuju se na ugovorne odnose navedene u ovim Uvjetima poslovanja.

 3. Notino može mijenjati ili dopunjavati tekst ovih Uvjeta poslovanja. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale za vrijeme valjanosti prethodnog teksta Uvjeta poslovanja. O promjeni Uvjeta poslovanja ćete biti obaviješteni putem e-pošte. U slučaju promjene, imate mogućnost odbijanja iste i raskidanja ugovora.

Želite nas nešto pitati? Napišite nam.
Slanjem podataka, društvo Notino s.r.o. obrađuje iste u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva na osnovu legitimnog interesa. Protiv ovakvog načina obrađivanja, a u skladu s Načelima o obradi osobnih podataka možete podnijeti prigovor.