Preskočite na glavni sadržaj

Isticanje cijena proizvoda

Cijena koju preporučuje dobavljač proizvoda.

Ovo je cijena koju dobavljač preporučuje kao konačnu cijenu robe. Dobavljač može biti, na primjer, proizvođač ili distributer robe. Nastojimo ažurirati podatke o cijenama što je češće moguće. Ažuriranje cijena provodimo barem jednom godišnje kako bi podaci o preporučenim maloprodajnim cijenama uvijek bili aktualni.

Cijena koju preporučuje dobavljač preračunata iz strane valute.

Ovo je cijena koju dobavljač preporučuje kao konačnu cijenu robe. Dobavljač može biti, na primjer, proizvođač ili distributer robe. Nastojimo ažurirati podatke o cijenama što je češće moguće. Ažuriranje cijena provodimo barem jednom godišnje kako bi podaci o preporučenim maloprodajnim cijenama uvijek bili aktualni. Cijena se preračunava iz druge valute neke od država članica EU ili iz druge valute trećih zemalja prema tečaju aktualnom na dan ažuriranja cijene.

Najviša cijena po kojoj smo prodavali proizvod u posljednje dvije godine. 

Ovo je najviša cijena koju je proizvod u posljednje dvije godine postigao na Notinu. Našim kupcima je vrlo korisna kao referentni pokazatelj koji ih štiti od zavaravajućih i umjetno izazvanih akcija.

U slučajevima u kojima prikazujemo cijenu koju preporučuje dobavljač, cijenu koju preporučuje dobavljač preračunatu iz strane valute ili najvišu cijenu po kojoj smo proizvod prodavali u posljednje dvije godine, istovremeno prikazujemo i razliku od aktualne cijene izraženu u postotcima. Navedenu razliku ističemo kao pogodnost pri kupnji proizvoda.

Najniža cijena po kojoj se proizvod prodavao u posljednjih mjesec dana. 

Ovo je najniža moguća cijena po kojoj ste mogli kupiti ovaj proizvod na Notinu u zadnjih 30 dana prije početka ove ponude/akcije. Proizvod kod kojeg prikazujemo ovu cijenu mogao je u prethodnom razdoblju biti uključen u reklamnu kampanju u kojoj se koriste kuponi s popustom.